• Admin

Grønn Framtid i det Blå 2019

Oppdatert: 10. apr. 2019

Grønn Fremtid i det Blå 2019 gikk av stabelen 3.4. Omtrent 100 studenter møtte, i tillegg til 17 deltagende fra bedriftene som var påmeldt.


fdf
Under åpningen og registrering var det kjekt å få seg en kopp kaffe før foredragene begynte.

Dagen ble åpnet av Instituttleder ved Institutt for Biovitenskap, Ørjan Totland. Han snakket om hvordan kunnskap former samfunnet, og hvilke muligheter som ligger til rette for studentene i havbyen Bergen, i havnasjonen Norge. Her er næringen en viktig pådriver til å forme Universitetet i Bergen (UiB), og studiene de tilbyr. Et eksempel på dette er sivilingeniørgraden i Havbruk og Sjømat, og nyansettelser på BIO direkte rettet mot marine fag. Hav er et av tre satsningsområder til UiB, og en viktig del av forskningen er å forvalte havet på en bra og miljøvennlig måte.


Instituttleder Ørjan Totland åpnet karrièredagen med en inspirerende tale om behovet for bærekraft og nyskapning i havbruksnæringen

Første foredragsholder ut var fra PHARMAQ og PHARMAQ Analytiq som snakket om videreføring av norsk kunnskap om vaksinering av fisk verden over, for å øke fokuset på miljø og velferd for fisken. Alle foredragsholdere for dagen fikk et nett i gave, med et sukkertare-krydder fra Sjøsaker.


Frode Finne-Fridel representerte PHARMAQ, etterpå snakket Loretse Hope Hornes og Ingrid Gamlem om PHARMAQ Analytiq.

Videre fortalte Salmobreed, representert av Brede Fannemel, om genetikk, helse og ernæring for fisken. Spesielt effekten av avlsprogram var i fokus, og studentene ble oppfordret til å bli med på årlige smitteforsøk og testslakt på laks.


Brede Fannemel (Til høyre ) som representerte Salmobreed og er også student ved studiet havbruk og sjømat (Sivilingeniør)

NCE Seafood Innovation Cluster snakket om den marine klyngen på Marineholmen, samt deres egne traineeprogram innen havbruk og sjømat. De ønsket et variert spekter av kandidater med bachelor/mastergrad innen biologi, teknologi, fiskehelse, havbruk, økonomi, samfunnsfag, markedsføring og juss


Sist ut var før lunsj var MSD Animal Health sin foreleser Tina Søfteland. Hun fortalte om hennes karrièrevei og jobb, samt MSD Animal Health sitt bidrag til å forbedre vekst, sunnhet og trivsel for husdyr.


Tina Søfteland (til venstre) snakker om karrière og jobb i MSD Animal Health

I lunsjen var det duket for stands fra bedriftene; Vaxxinova, dCod, Skretting, PHARMAQ, MSD Animal Health. Folk fikk mulighet til å mingle samt ta en pause etter foredrag. Til lunsj fikk studentene og representantene fra bedriftene en lakseburger fra Søtt og Salt, som i år som i fjor ble godt mottatt.

Studentene var godt fornøyd med lakseburgere fra Søtt og Salt!

Akvagroup hadde mange ideer om hvordan fremtidens oppdrettsnæring skulle bli økonomisk og bærekraftig!

Etter lunsj startet Akva Group med å fortelle om landbasert oppdrett, hva de leverer av anlegg i dag, og hvordan de ser for seg produksjonsanlegg både på land og i havet skal se ut i fremtiden. Dette vil kunne føre til en mer miljøvennlig produksjon, i tillegg til at det ikke begrenser fiskeoppdrett til land som har kystlinje.


Skretting holdt neste foredrag, og snakket om utfordringene med å brødfø populasjonen som i 2050 vil bikke 9 milliarder mennesker. Proteinetterspørselen kommer til å bli større, og det forskes masse på hvordan å gjøre fôret til oppdrettsfisken en bedre kilde til protein. Spesielt alger virket lovende for fremtiden, men også nye ideer om å dyrke proteinbakterier med CO2 + H2 var meget spennende.


Neste ut var dCod, som snakket om hvordan de forsker på tilstanden i havet, med torsken som forksningsorganisme. Den blir blant annet brukt til å teste hvordan miljøgifter påvirker genutrykkingen til torsken.

dCod hadde en populær leketorsk for å illustrere hvordan plast ble oppsamlet og akkumulert i fisken

Sist ut for dagen var Havforskningsinstituttet, som snakket om hvordan de som et nasjonalt forskningsinstitutt bidrar til rådgivning for å sikre forbrukersikkerhet. De forsker på mye forskjellig, og er blant annet med i forskningen om å finne nye, mer proteinholdige råvarer til fiskefôr.


Havforskningsinstituttet er et av de største forskningsinstituttene i Europa og forsker på utrolig mye forskjellig og spennende.